NORMES GENERALS

Normes Challenge Mallorca triatló. Aquesta carrera de triatló de mitjana distància s’arbitra sota les normes establertes per la Federació Espanyola de Triatló, per tant, d’acord amb les quals estableix la ITU.

Normas Challenge Peguera Mallorca triathlon

Normes Challenge Mallorca triatlón

 • Challenge Peguera Mallorca s’arbitra sota les normes establertes per la Federació Espanyola de triatló (FETRI) , d’acord per les establertes per la Interantional Triathlon Uniona (ITU).
 • Les persones participants en l’esdeveniment estaran assegurades per l’assegurança genèrica d’accidents que l’organització contracta per al dia de l’esdeveniment (durant el desenvolupament).
 • És important destacar que la participació en l’esdeveniment per part de les persones que decideixen inscriure’s en el, comporta que aquestes persones assumeixin la responsabilitat per la seva participació, és a dir participen pel seu compte i risc.
 • El participant en l’esdeveniment eximeix de tota responsabilitat a l’organització que resulti per la seva participació en l’esdeveniment.
 • Els oficials tenen el dret de desqualificar a qualsevol participant per raons de mala conducta, abans o durant la celebració del triatló.
 • La direcció de carrera té el dret de retirar a participants de la competició per raons de protecció personal, raons mèdiques, etc.
 • L’Equip Mèdic de l’Esdeveniment estarà autoritzat per a prendre la decisió final quant a la idoneïtat d’un competidor per a continuar en l’Esdeveniment, i d’igual manera si han de ser retirats de l’esdeveniment.
 • Cap competidor podrà utilitzar cap substància prohibida amb la intenció de millorar el seu rendiment, eliminar la sensació de fatiga o per a qualsevol altre propòsit. Es realitzaran proves antidopatge en l’esdeveniment.
 • És important que totes les persones participants mostrin una bona conducta, cortesia i respecte a la resta de persones participants, a l’equip d’organització, a l’equip de voluntariat, a jutges i en general a totes aquelles persones que formen part de l’esdeveniment. No fer-ho comportarà desqualificació en qualsevol moment abans, durant o després de l’Esdeveniment.
 • En cas que la persona participant vulgui retirar-se de la competició, i sempre que li sigui possible, haurà d’informar immediatament l’equip d’organització de la prova de la seva retirada. Qualsevol competidor/al fet que no ho faci i sigui objecte d’una operació de cerca i rescat serà responsable d’assumir tots els costos relacionats amb aquest rescat.
 • CHALLENGE PEGUERA MALLORCA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les normes, reglaments, circuits i/o seus de la prova, sempre que sigui necessari, s’avisi als atletes abans de la prova.
 • Els competidors de CHALLENGE PEGUERA MALLORCA no podran competir amb el tors nu.
 • És responsabilitat de les persones que competeixen en l’esdeveniment conèixer les rutes per on es desenvolupa. Serà la seva responsabilitat seguir la ruta correcta. L’organització informarà pels diferents mitjans de què disposa dels circuits i també dels canvis en aquests traçats en cas que es produeixin.
 • En cas de meteorologia adversa, CHALLENGE PEGUERA MALLORCA es reserva el dret de convertir l’esdeveniment en un duatló, en interès de la seguretat de les persones que competeixen, però no serà responsable de cap contraprestació al participant com a resultat d’aquesta decisió. Si les condicions continuen sent considerades insegures per a la celebració d’un duatló, CHALLENGE PEGUERA MALLORCA es reserva el dret de cancel·lar l’esdeveniment sense obligació de reemborsar l’import de la inscripció.
 • CHALLENGE PEGUERA MALLORCA podrà realitzar proves a qualsevol atleta per a detectar l’ús de substàncies prohibides a la seva pròpia discreció. Un resultat positiu per aquestes substàncies en la prova resultarà en desqualificació de la persona afectada.
  No es realitzarà el pagament del premi econòmic fins que es confirmin tots els resultats negatius (no hi ha substancies dopants) de les proves antidopatge
  El premi en metàl·lic (19.000 € en total) es pagarà de la següent manera: 1a: 3.500 €, 2a: 2.100 €, 3a: 1.400 €, 4a: 1.150 €, 5a: 850 €, 6a: 500 €.
 • Només optaran als diners dels premis les persones que competeixen en les categories professionals (dones i homes)
 • Els números de carrera han d’estar visibles en tot moment durant tota la carrera.
  Tots els atletes inscrits en la prova han de recollir el seu kit de carrera durant el termini marcat i assistir OBLIGATÒRIAMENT a la sessió informativa de carrera (Brífing).
 • Totes les persones participants i equips han de fer el check in (bicicletes i materials de carrera) durant els temps estipulats. Els organitzadors de l’esdeveniment es reserven el dret de desqualificar a qualsevol persona que no s’adhereixi a aquestes normes.

Normes triatló Challenge Mallorca – circuit de natació

 • L’equipament obligatori en natació inclourà el capell de natació oficial de l’esdeveniment (kit de carrera). i qualsevol altre material que s’indiqui en la reunió tècnica (BRÍFING), com per exemple el vestit de neoprè. La decisió sobre l’ús de neoprè, si és obligatori, si és opcional o si no procedeix, es prendrà l’últim dia abans de la carrera, d’acord amb el mesurament de la temperatura de l’aigua en el circuit de natació. Serà informat en el brífing.
 • El circuit de natació podrà ser canviat, escurçat o suspès depenent de diferents factors: causes meteorològiques, de seguretat dels participants, condicions de l’aigua, etc. L’organitzador tindrà discrección absoluta per a fer els canvis necessaris en aquest sector.
 • No es permetrà l’ús d’aletes, rems, pales, ni dispositius de flotació de cap mena.
  Es permet l’ús d’ulleres de natació o màscares facials.
 • El circuit de natació començarà a les 9 h i es tancarà a les 10.35 h per a individuals i equips de relleus.
 • Si tens pensat entrenar en el circuit de natació abans de l’esdeveniment, assegura’t d’usar capells de natació i altres dispositius (bollas) que permetin fer-te visible durant l’entreno.
 • Qualsevol persona que realitzi el circuit de natació sense el capell oficial lloc serà desqualificada de la carrera.

Normes triatló Challenge Mallorca – circuit de ciclisme

 • En Challenge Peguera Mallorca triatló el drafting NO ESTÀ PERMÈS.
  Les persones participants com a norma general hauran de romandre a una distància mínima de 12 m amb la persona que circula immediatament davant seva. A més, no es podrà circular en paral·lel a una distància menor dede 1,5 m de l’altra persona.
 • Les persones participants tenen un màxim de 20 segons per a avançar, és a dir, podran passar per la zona de drafting per a intentar un avançament. La persona avançada tindrà 5 segons per a recuperar la distància de 12 m amb la qual li ha avançat.
 • Els dorsals de bicicleta de carrera no han de ser alterats en grandària o aparença, i han de ser usats en la bicicleta i a les cames durant tot el sector.
 • Els cascos han d’estar ben assegurats, amb la corretja ajustada en la barbeta. Abans de treure la bicicleta del portabicicletas els triatletes hauran de tenir el casc posat i cordat. L’atleta podrà llevar-se el casc una vegada que hagi desmuntat de la bicicleta i l’hagi tornat a deixar en el rack.
 • No es permet el suport individual en el segment de bicicleta. El recorregut amb bicicleta està tancat a tot al trànsit d’aficionats i cap competidor pot buscar o rebre ajuda externa dels espectadors, del públic o de tercers, a excepció de l’equip de suport tècnic oficial o dins de les estacions d’avituallament indicades.
 • Cada participant és responsable de l’estat de la seva pròpia bicicleta. Les bicicletes han d’haver estat revisades dins de les tres setmanes de l’esdeveniment i estar en condicions segures i en condicions de circular. L’assistència de qualsevol persona aliena al servei mecànic durant l’esdeveniment serà motiu de desqualificació immediata. Això impedeix l’ús de bicicletes de suport i requereix que cada competidor estigui preparat per a manejar qualsevol possible mal funcionament mecànic. Totes les bicicletes han de sotmetre’s a un control obligatori per part del servei d’assistència tècnica oficial abans de la carrera o en el moment de la inscripció. Només les bicicletes chequeadas podran entrar en la transició.
 • S’espera que els ciclistes segueixin les instruccions i instruccions de tots els oficials de carrera i autoritats públiques. Els participants poden córrer/caminar amb la seva bicicleta si és necessari.
  Els competidors han de mantenir-se el més a la dreta possible en tot moment, i passar a uns altres a l’esquerra i han d’obeir totes les lleis de trànsit, les regulacions de trànsit, i les instruccions dels oficials de l’Esdeveniment i de la Policia.
 • La penalització per drafting, conducció perillosa o conducta antiesportiva serà determinada per l’oficial de carrera i pot resultar en desqualificació.
 • El recorregut amb bicicleta tancarà per a tots els participants a les 14h30 en el KM 75 (hora límit 1) i a les 15h15 en l’àrea T1&T2 (hora límit 2).
 • Els organitzadors de l’esdeveniment tenen el dret a canviar la ubicació, la distància o qualsevol altre aspecte del circuit de ciclisme tenint en compte asepctos meteorològics, de seguretat per als participants, condicions de les carreteres…

Normes triatló Challenge Mallorca – carrera a peu

 • Les persones participants no podran alterar o canviar l’aparença del seu número de dorsal durant la carrera a peu.
 • El dorsal ha d’estar en tot moment visible tant en el seu tors com a les seves cames.
 • L@s competidor@s més lent@s han de mantenir-se a la dreta, mentre que l@s altra competidor@s han d’avançar a l’esquerra.
 • No es permeten vehicles de suport individuals ni corredor@s o ciclistes acompanyants no participants en el circuit. Els amics, familiars, entrenador@s o simpatitzants de qualsevol tipus no poden seguir el recorregut amb bicicleta, conduir o córrer al costat dels competidor@s, no poden passar menjar o altres articles als competidor@s i se’ls ha d’advertir que es mantinguin completament allunyats de tots els participants per a evitar la seva desqualificació.
 • S’espera que els corredors segueixin les instruccions i instruccions de tots els oficials de carrera i autoritats públiques. L’assistència externa està estrictament prohibida i la grandària i la naturalesa de les penalitzacions per tal infracció estan a la sencera discreció del Director de l’Esdeveniment i de l’Àrbitre de Carrera.
 • Els competidors han d’obeir totes les lleis de trànsit, les regulacions de trànsit i les instruccions dels oficials de l’esdeveniment i de la policia.
 • L’el circuit de carrera a peu es tancarà per a tots els competidors, tant equips com individus, a les 18.10 h. Els organitzadors de l’esdeveniment es reserven el dret de desqualificar als competidors que no completin la carrera per a aquesta hora límit.
 • Els organitzadors de l’esdeveniment tenen el dret de canviar la ubicació del circuit de carrera, la distància o qualsevol altre àmbit del circuit , a la seva absoluta discreció, tenint les previsions meteorològiques o altres incidències que puguin succeir.
Skip to content